Veterinärtjänster

Miljöhälsovården i Borgå stad tillhandahåller veterinärtjänster i Sibbo.

Veterinärmottagning

Djur sköts på mottagningen enligt tidsbokning i huvudsak kl. 8–16. Du kan boka tid till mottagningen vardagar kl. 8–9. I brådskande fall får man tag på en veterinär vardagar kl. 9–16 genom att lämna ett meddelande i telefonsvararen.

På mottagningen kan man betala med kontanter, bank- och kreditkort. På mottagningarna följs den kommunala veterinärtaxan enligt läkaravtalet.

Gör så här

Boka tid till veterinärmottagningen via den elektroniska tidsbeställningen eller genom att ringa veterinären i Sibbo vardagar kl. 8–9. Om det är fråga om brådskande fall kan du klockan 9–16 lämna ett meddelande i telefonsvararen. Övriga tider ska du kontakta den jourhavande veterinären om ärendet inte kan vänta till följande vardag.

För vem och på vilka villkor

Kommunen ansvarar för grundläggande veterinärtjänster för andra än nyttodjur endast om tjänsten inte annars finns tillgänglig inom samarbetsområdet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Veterinärtjänsterna omfattar bedömning och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärmedicinska intyg. Tjänsterna omfattar även upprätthållande av djurens hälsa och välfärd, förebyggande hälso- och sjukvård samt vid behov avlivande av djuret.

Kommuner ordnar ofta veterinärtjänster i samarbete med grannkommuner. Basveterinärservice tillhandahålls vardagar under tjänstetid och akut veterinärhjälp för alla husdjur under alla tider på dygnet. Tjänsterna gäller i synnerhet nyttodjur. Kommunen kan ha kommunala veterinärer, eller ingå avtal om tjänsterna med en privat aktör som erbjuder veterinärtjänster.

Veterinärvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090765