Utredning om avloppssystemet

Med blanketten ges en utredning över avloppssystemet för en fastighet som inte är ansluten till avloppsnätet. Fastigheter som inte är anslutna till avloppsnätet ska ha en utredning om fastighetens avloppsvattensystem och bruks- och underhållsanvisningar för avloppsvattensystemet. Om fastigheten ännu inte gjort en sådan utredning om avloppssystemet, ska den göras omedelbart. Utredningen och bruks- och underhållsanvisningar för avloppsvattensystem ska förvaras på fastigheten och på begäran visas upp för myndigheten. Närmare information om innehållskraven på utredningen och bruks- och underhållsanvisningar för avloppsvattensystemet finns i bilaga 1 och 2 till förordningen om hushållsavloppsvatten (209/2011).

Leveransuppgifter för blanketten