Selvitys jätevesijärjestelmästä

Lomakkeella annetaan selvitys viemäriverkostoon liittymättömän kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöillä tulee olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä sekä tätä järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Mikäli kiinteistöllä ei vielä ole tällaista selvitystä tehtynä, tulee se laatia heti. Selvitys ja käyttö- ja huolto-ohje säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä viranomaiselle. Tarkemmat tiedot selvityksen ja jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeiden sisällövaatimuksista on jätevesiasetuksen (209/2011) liitteissä 1 ja 2.

Lomakkeen toimitustiedot