Läroplan för förskoleundervisning

Förskoleundervisningen utgår från de nationella grunderna för förskoleundervisningens läroplan utfärdade av Utbildningsstyrelsen. Utgående från dessa har Sibbo kommun utarbetat en lokal läroplan för förskoleundervisningen i kommunen. Med dessa båda som grund har förskoleenheterna utarbetat egna arbetsplaner, där arrangemangen i anslutning till inlärningen har definierats mer ingående, bl.a. målen, tyngdpunkterna och verksamhetsinnehållet för just den egna förskoleundervisningsgruppen.