Esiopetussuunnitelma

Esiopetusta säätelevät perusopetuslaki sekä kansalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Näissä asetettuja tavoitteita tarkennetaan paikallisista lähtökohdista käsin Sipoon kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmassa. Lisäksi esiopetusyksiköt laativat lukuvuosittain työsuunnitelman ohjaamaan tulevaa toimintaa ja kehittämistyötä. Työsuunnitelman pohjalta esiopetusyksiköt laativat kuluneesta lukuvuodesta toimintakertomuksen, jossa arvioidaan suunnitelmassa esitettyjen toiminnan ja kehittämisen painopistealueiden toteutumista.