Riktlinjer för parkering (på finska)

Riktlinjerna för parkeringen har som mål att för sin del stödja kommunens strategi inklusive tillväxtmålen samt utveckla kommunen på ett hållbart sätt samtidigt som man säkerställer att trafiken och parkeringen fungerar smidigt. Vid utarbetandet av parkeringsriktlinjerna har man strävat efter att beakta allmänna trendförändringar i parkeringsbehoven och att skapa lösningar som passar just för Sibbo.