Pysäköintilinjaukset

Pysäköintilinjauksien tavoitteena on osaltaan tukea kunnan strategiaa kasvutavoitteineen sekä kehittää kuntaa kestävällä tavalla turvaten samalla liikenteen ja pysäköinnin toimivuus. Pysäköintilinjauksia tehtäessä on pyritty huomioimaan pysäköintitarpeiden yleiset muutostrendit ja luomaan juuri Sipoolle sopivia ratkaisuja.