Planen för säker och hållbar transport i Sibbo (på finska)

I planen presenteras åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i kommunen samt främja gång-, cykel- och kollektivtrafik. Planen innehåller en översikt över kommunens nuvarande trafiksäkerhetssituation samt ett åtgärdsprogram för att lösa de mest väsentliga trafiksäkerhetsproblemen.