Sipoon turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma

Suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä kunnan liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä kävelyn, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen edistämiseksi. Suunnitelmassa on katsaus kunnan liikenneturvallisuuden nykytilanteeseen ja toimenpideohjelma olennaisimpien liikenneturvallisuusongelmien ratkaisemiseksi.