Nickby Hjärtas gymnastiksal

Hösten 2021 har öppnad en ny gymnastiksal i Nickby Hjärta. Gymnastiksalens areal är 925 m2 och den kan delas i tre separata sektorer.

  • Hela salens längd 42 m
  • Hela salens bredd 22 m
  • Hela salens (fria) höjs 7 m
  • Sektor A (innersta sektorn) 14,3 m x 22 m
  • Sektor B (mittersta sektorn) 13,75 m x 22 m
  • Sektor C (yttersta sektorn) 13,3 m x 22 m

Obs! Gymnastiksalen är reserverad för studentexamen cirka fyra veckor på hösten och på våren. På våren 2024 är salen inte tillgänglig 6.3. - 8.4.

Besöksinformation

Norra Skolvägen 4, 04130 Sibbo