Gymnastiksalar

Gymnastiksalarna i Sibbos skolor kan reserveras av invånare och föreningar.

Gymnastiksalar:

  • Sipoonlahden koulu (606 m2)
  • Lärdomsvägens gymnastiksal (590 m2)
  • Nickby Hjärtas gymnastiksal (924 m2)
  • Talman koulu (300 m2)
  • Jokipuiston koulu (280 m2)
  • Leppätien koulu (280 m2)
  • Lukkarin koulu (280 m2)
  • Boxby skola (200 m2)
  • Kyrkoby skola (148 m2)

Gör så här

Idrottslokaler söks elektroniskt i Timmi-systemet.

För att kunna använda programmet måste du registrera sig med dina personuppgifter. Registreringen sker på samma sätt som vid registrering i bidragsärenden. Användarkoder som redan finns i Timmi kan även användas också för bokningar. Om du gör bokningar för en förening/organisation måste dina personliga användaruppgifter utökas med föreningens/organisationens uppgifter.

Bokningar överförs inte direkt till kalendern, utan personalen ska godkänna alla bokningar, så beakta dröjsmålet då du bokar. Träningstider som bokats kan fortsättningsvis avbokas endast genom att ringa eller per e-post.

Då kunden loggar in i programmet visas enbart de lokaler som kan bokas.

Bläddra bland lokaler utan att logga in

• Lokal: Välj lokal på fliken resurser i vänstra kanten.

• Tid: Välj önskat datum genom att klicka i kalendern på fliken tidpunkt i vänstra kanten.

• De lediga tiderna är vitmarkerade i kalendern, de färgade är bokade och de grå kan inte bokas. Om du inte är inloggad kan du enbart bläddra bland tiderna i de olika lokalerna.

Boka lokaler genom att logga in i programmet

• Logga in i Timmi och välj Schema.

• På fliken resurser som öppnas ska du välja önskad lokalprofil

• Gå till fliken tidpunkt

• Välj dag genom att klicka i kalendern. Växla månad genom att använda pilarna i kalendern eller rullgardinsmenyn.

• Välj önskat alternativ ur kalendern som öppnas (tid, lokal). Fönstret bokningsansökan öppnas.

• Vitmarkerade punkter är lediga, färgade är bokade och grå kan inte bokas (en annan del av samma lokal är bokad).

• Fyll i fälten i fönstret bokningsansökan

• Bokningsuppgift: t.e.x. lag/namn, gren

• Klassificering: träningreservering, tävlingsreservering, annan tillställning, privata.

• Uppskattat antal besökare anges i fält 1.

• I det här fönstret är det ännu möjligt att ändra tidpunkten och tidsintervallet.

• Bokningsansökan skickas till behandling genom att klicka på den gröna knappen skapa bokning.

• Programmet skickar ett e-postmeddelande till den som gjort bokningen: Bokningsansökan lämnad.

• Personalen behandlar bokningsansökningarna och godkänner eller avslår bokningarna. Information om tider som avbokas senare skickar vi per e-post.

• Bokningar faktureras i efterskott.

• Avbokningar ska göras per telefon eller e-post 14 dygn innan den bokade tiden börjar. Tider som inte avbokats eller inte använts faktureras av kunden.

• Gratis tider ska avbokas hos Idrottstjänster 5 dygn innan den bokade tiden börjar.

Serviceställen