Ordningsregler för gymnastiksalarna

 1. Deltagarna får komma in i omklädningsrummet tidigast 15 min innan den egna gruppens program börjar.
 2. Deltagarna får gå in i gymnastiksalen först då den egna gruppens tid börjar, ifall den föregående gruppen ej avlägsnat sig tidigare.
 3. Utomstående personer, som inte hör till gruppen äger ej tillträde till utrymmena.
 4. Varje grupp använder det omklädings- och tvättrum, som anvisats gruppen.
 5. Uteskorna lämnas i tamburen utanför omklädningsrummet.
 6. Som gymnastikskodon får användas endast rena och torra inneskodon som inte har svart botten. I salen kan man även vistas barfota.
 7. Gruppen kan komma in endast om gruppens ledare eller någon av de utsedda reserverare är närvarande.
 8. Ledaren bör ha utkvitterad nyckel till ytterdörren och gymnastikutrymmena.
 9. Nyckeln bör återlämnas på våren.
 10. Ställningar och redskap bör efter användning ställas tillbaka på för dem reserverade platser, ifall följande grupp inte behöver dem.
 11. Tobaksrökning är förbjuden inom skolbyggnaderna.
 12. Saft och läskedrycker får användas i lämpliga kärl, t.ex. plastflaskor de ansvariga ledarna bör se till att ev. fläckar  från saft och läskedrycker torkas upp.
 13. Glasflaskor får ej medtagas i salen.
 14. Spel med utebollar och fotbollsspel får ej idkas i salen. Tekniska fotbollsträning tillåts dock med mjuka bollar.
 15. Under seriematcher tillåts publik att vistas i byggnaden uteskorna bör tas av och lämnas i tamburen.
 16. Vid publikmatcher bör minst 2 ordningsmän utses av arrangörerna.
 17. Ledaren eller reservledaren ansvarar för sakenlig klädsel, ser till att allt är i ordning efter gymnastiksalsturen och övervakar att gruppen och eventuell publik inte vistas i obehöriga utrymmen, om under användningstiden något av skolans egendom gått sönder bör man genast meddela vaktmästaren eller  göra en anteckning i kortet.
 18. Gymnastiksalen bör lämnas senast när gymnastiksalsturen är slut och omklädningsrummena senast 15 minuter senare.
 19. Vid övriga tillställningar än idrottsverksammet bör alltid minst 2 ordningsmän utses av arrangören. Ordningsmannens namn bör meddela skolkansliet.
 20. Uteskodor får användas vid tillställningar avsedda för allmänheten.
 21. Dans tillåtes dock endast i strumpfötter.Under volleybollmatchen, som ingår i sibbo-serien, ansvarar hemmalaget för ordningen i utrymmena, varför alla serielag bör utse personer, som ansvarar för ordningen.
 22. Om någon grupp bryter mot dessa bestämmelser, kan gruppen vägras rätt att använda salen under en bestämd tidsperiod.
 23. Under seriematcher gäller ej bestämmelserna i punkt 1 och 3 samt för bortalaget punkt 8.

Kom ihåg att brandlarmet inte är automatiskt vidarekopplat till räddningsverket. Du ska alltså ringa 112 om brandlarmet går.