Inomhusmotion

Idrottstjänsterna inom Sibbo kommuns kultur- och fritidsenhet upprätthåller och utvecklar kommunens idrottsplatser så att en ändamålsenlig, mångsidig och trygg idrottsutövning och fritidssysselsättning är möjlig.

Gör så här

Många av idrottsutrymmen står fritt till förfogande. Om du behöver reservera ett utrymme, kan du göra det i Timmi-systemet.

För varje anmälan får du en bekräftelse i din e-post. Om du inte har uppgett din e-postadress får du ingen bekräftelse.

Serviceställen