Nickby Hjärta

Bildningscentret Nickby Hjärta blev färdigt i maj 2021. Under samma tak ligger två skolor, kultur-, fritids- och rörelsetjänster samt mötesutrymmen. Det nya bildningscentrumet är alltså ett hus fullt av möjligheter. Det erbjuder skolorna de bästa möjligheterna till att erbjuda utbildning av hög kvalitet. Samtidigt öppnas helt nya undervisningsutrymmen upp genom byggnadens förvandlingsmöjligheter.

I byggnaden fungerar finskspråkiga Sipoonjoen yhtenäsikoulu och svenska Kungsvägens skola.

Från luften sett är byggnaden stjärnformad. I byggnadens mitt ligger de gemensamma funktionerna och skolornas utrymmen ligger i stjärnans uddar. Byggnaden är planerad av den finska arkitektbyrån ARK-house arkkitehdit Oy.

Besöksinformation

Stora Byvägen 12, 04130 Sibbo