Maapoliittinen ohjelma

Sipoon kunnan maanhankinnan ja luovutuksen suuntaviivat on määritetty kunnan maapoliittisessa ohjelmassa, jossa linjataan myös ne keinot, joilla kunta voi maapolitiikkaa alueellaan hoitaa. Nykyinen maapoliittinen ohjelma on vuodelta 2015. Tavoitteena on, että uusi maapoliittinen ohjelma hyväksytään ja julkaistaan vuoden 2022 aikana.