Gumbostrands skola

Gumbostrand skolassa on kolme opettajaa ja noin 50 oppilasta vuosiluokilla 1–6. Lisäksi koulussa on noin 10 esiopetuksen oppilasta. Opetuskielemme on ruotsi.

Koulu sijaitsee lähellä merta, joten saaristo ja meren läheisyys ovat tärkeä osa koulun arkea. Opetuksessa painotetaan luonto- ja ympäristötieteitä, äidinkieltä ja matematiikkaa.

Koulun ruokasali ja voimistelutilat sijaitsevat läheisessä Gumbontalossa, joka on saaristolaisten oma kokoontumispaikka.

Kaikissa Sipoon kunnan kouluissa käytetään monipuolisia työskentelytapoja ja opetusvälineistöä. Koulussa lasta kannustetaan ilmaisemaan itseänsä positiivisella tavalla ja ottamaan vastuuta niin itsestään kuin ympäristöstäänkin. Koulut osallistuvat sekä kotimaisiin että ulkomaisiin kehityshankkeisiin. Kunnan kaikissa kouluissa arvostetaan työrauhaa, innovatiivisuutta, hiljaisuutta ja turvallisuutta sekä luontoystävällisyyttä. Yhdessä lasten ja koko muun henkilökunnan kanssa toimimme joka päivä näiden arvojen hyväksi. Koulussa on käytössä kiusaamista vastustava KivaKoulu-toimenpideohjelma.

Käyntitiedot

Gumbontie 210, 01120 Västerskog