Dataskyddsbeskrivningar och dokument gällande hantering av personuppgifter

Beskrivningar avdelningsvis. Varje sektor ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterade. Vidare information ges av den kontaktperson som finns angiven i dataskyddsbeskrivningen.