Tietosuojaselosteet ja henkilötietojen käsittelyn asiakirjat

Asiakirjat toimialoittain. Kukin toimiala vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Lisätietoja voi kysyä asiakirjoihin merkityiltä yhteyshenkilöiltä.