Ansökan om anslutning av en fastighet till vattentjänstverket

Anslutare till vatten- och/eller avloppsverket bör före anslutningen lämna en anslutningsansökan till verket.

Om det är fråga om ett nybygge lämnas anslutningsansökan tillsammans med ansökan om byggnadslov till byggnadstillsynen via den elektroniska länken Lupapiste.fi. I fråga om gamla fastigheter bör anslutningsansökan lämnas till vattentjänstverket i området.

Innan arbetena inleds bör ansökan om godkännande av ansvarig fva-arbetsledare inlämnas till byggnadstillsyningen om det är fråga om ett nybygge.

Fastighetsägaren utför alla grävarbeten, också på gatuområden

Efter att verket har godkänt anslutningsansökan uppgörs mellan verket och fastighetsägaren eller innehavaren avtal om anslutning och bruk. Ägarförhållandet bör vid anmodan uppvisas. Intyg över innehavarrätten kan vara styrelsens protokoll (fastighet- och bostadsaktiebolag, fabriksfastigheter), köpeavtal eller handelsregisterutdrag.

Före uppgörande av avtal överenskommes om betalningsraterna för anslutningsavtalet.

Leveransuppgifter för blanketten

Sibbo Vatten
PL 7
04131 SIBBO