Hakemus kiinteistön liittämiseksi vesihuoltolaitokseen

Vesi- ja/tai viemäriverkostoon liityttäessä on ennen liittymistä toimitettava laitokselle liittymishakemus. Mikäli kyseessä on uudisrakennus, toimitetaan liittymishakemus rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvontaan sähköisen palvelun Lupapiste.fi kautta. Vanhojen kiinteistöjen osalta tulee liittymishakemus toimittaa oman alueen vesihuoltolaitokseen.

Ennen töiden aloittamista on haettava kvv-töiden vastaavan työnjohtajan hyväksymistä rakennusvalvontaviranomaisilta, jos kyseessä on luvanvarainen uudisrakennus. Kiinteistönomistaja suorittaa kaikki kaivutyöt – myös katualueella.

Kun laitos on hyväksynyt liittymishakemuksen tehdään laitoksen ja kiinteistön omistajan tai haltijan kesken sopimus liittymisestä ja käytöstä. Omistusoikeus on pyydettäessä näytettävä. Hallintaoikeustodistus voi olla hallituksen pöytäkirja (kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt, teollisuuskiinteistöt), kauppakirja tai kaupparekisteriote. Ennen sopimuksen laatimista sovitaan liittymismaksuerien maksamisesta.

Lomakkeen toimitustiedot

Sipoon Vesi
PL 7
04131 SIPOO