Allmänna bidragsprinciper / Kultur och fritid

Sibbo kommun beviljar bidrag till Sibbobor eller till föreningar och samfund som är verksamma i kommunen.

Bidrag kan beviljas till privatpersoner vars hemort är Sibbo. Riksomfattande och regionala aktörer kan få bidrag endast om verksamheten riktas sig till Sibbobor.