Yleiset avustusperiaatteet / Kulttuuri ja vapaa-aika

Sipoon kunta myöntää avustuksia sipoolaisille tai Sipoossa toimiville yhdistyksille ja yhteisöille. Avustusta saavan yksityishenkilön kotikuntana on oltava

Sipoo.

Valtakunnalliset ja alueelliset toimijat voivat saada avustusta ainoastaan toiminnan kohdistuessa sipoolaisiin.