G 14 Delgeneralplan för Kringelmalmen

Kommunfullmäktige godkände delgeneralplanen för Kringelmalm 31.8.2009 § 87

 

G14 Kungörelse om laga kraft 19.9.2012

G14 Plankarta, pdf

G14 Planbeskrivning, pdf

 

Frågor om byggande på planområdet besvaras av Byggnadstillsyningen. I Sibbo förutsätter byggande utanför detaljplaneområde alltid undantagslov och/eller avgörande av planeringsbehov.