G 14 Kringelmalmen

Kunnanvaltuusto hyväksyi Kringelmalmin osayleiskaavan 31.8.2009 § 87

G14 Kuulutus lainvoimaisuudesta 19.9.2012

G14 Kaavakartta, pdf
G14 Kaavaselostus, pdf

 

Rakennusvalvonta vastaa rakentamiseen liittyviin kysymyksiin. Sipoossa rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle edellyttää aina suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä.