Detaljplan

Syftet med detaljplanen är att planera ett småhusområde som stödjer sig på Söderkulla centrum och att på samma gång bevara tillräckliga rekreationsförbindelser till friluftsområdena på tätortens norra sida. Genom detaljplanen möjliggörs byggande av såväl egnahemshus som byggande i bolagsform. Likaså skapas förutsättningar för gruppbyggande, men kvarteren kan också genomföras tex i bolagsform.