T 5 Taasjärvi III

Asemakaava

Asemakaavan tarkoitus on Söderkullan keskustaan tukeutuvan asuinalueen suunnittelu, samalla kun säilytetään riittävät virkistysyhteydet taajaman pohjoispuolisille ulkoilualueille. Asemakaavalla mahdollistetaan sekä omakotityyppistä että yhtiömuotoista rakentamista Sipooseen. Samoin ryhmärakentamiselle on luotu edellytyksiä, mutta korttelit voidaan toteuttaa myös esim. yhtiömuotoisesti.