S 17 A Söderkulla K-market

Ändring av detaljplan

Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att utvidga affärslokalerna och utveckla verksamheten samt att undersöka möjligheterna att bygga en ny social- och hälsovårdsstation som bättre skulle tillgodose dagens och framtida utrymmesbehov. Ett mål med planändringen är också att göra det möjligt att anlägga en rondell i korsningen av Amiralsvägen och Nya Borgåvägen

Lagakraft

Ändring av detaljplan har laga kraft  7.8.2014

s 17a_Kungörelse 7.8.2014

Godkännande

Kommunfullmäktige har godkänt ändringen av detaljplan S 17A Söderkulla K-market 9.6.2014 § 56

S 17a_Kungörelse (pdf)

S 17 a Detaljplanekarta (pdf)

S 17 Planbeskrivning (pdf)

S 17 a Planbeskrivningens bilagor (pdf)