S 17 A Söderkullan K-market

Asemakaavamuutos

Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa alueella toimivan kaupan laajentaminen ja toimintojen kehittäminen sekä tutkia uuden, nykyisiä ja tulevia tilatarpeita paremmin vastaavan sosiaali- ja terveysaseman sijoittamismahdollisuuksia alueelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on myös mahdollistaa kiertoliittymän toteuttaminen Amiraalintien ja Uuden Porvoontien risteykseen.

Voimaantulo

Asemakaavamuutos tuli voimaan 7.8.2014

S 17a_Kuulutus 7.8.2014

Hyväksyminen

Asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 9.6.2014 § 56

S 17a_Kuulutus (pdf)

S 17 a Asemakaavakartta (pdf)

S 17 Kaavaselostus (pdf)

S 17 a Selostuksen liitteet (pdf)