NG 11 Bybergsvägens egnahemstomter

Detaljplan

Planeringsområdet för Bybergsvägens småhustomter ligger längs Bybergsvägen norr om Nickby. Avståndet till Nickby är ca 1-1,5 km. Områdets helhetsareal är ca 4 ha.

På området planeras ett småhusdominerat bostadsområde, på vilket preliminärt anvisas 15 nya egnahemstomter. En planstomme och idéplan för Nickby gård III har utarbetats för området. Planstommens idéer och lösningar utnyttjas i planarbetet men de är inte bindande med tanke på planeringen av planen.
Planarbetet ingår i Sibbo kommuns planläggningsprogram 2015-2018.

Lagakraft

Detaljplanen för Bybergsvägens egnahemstomter träder i kraft 18.1.2018.

Kungörelse om laga kraft 18.1.2018 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivnings bilagor (pdf)

Byggsättsanvisningar (pdf)

 

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.11.2017 § 106 godkänt detaljplanen för Bybergsvägens egnahemstomter. Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt fr.o.m. 21.11.2017 i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby.

Kungörelse om godkännande 23.11.2017 (pdf)

Fullmäktiges protokollsutdrag § 106 13.11.2017 (pdf)