NG 11 Kylävuorentien omakotitontit

Asemakaava

Kylävuorentien omakotitonttien suunnittelualue sijaitsee Nikkilän pohjoispuolella Kylävuorentien varrella. Etäisyys Nikkilän keskustasta on noin 1-1,5 km. Alueen kokonaispinta-ala on noin 4 ha.

Asemakaavoittamattomalle suunnittelualueelle suunnitellaan pientalovaltaista asuinaluetta, johon osoitetaan alustavien arvioiden mukaan  noin 15 uutta omakotitonttia. Alueelle on laadittu Nikkilän Kartano III –alueen kaavarunko ja ideasuunnitelma. Kaavatyössä hyödynnetään kaavarungon ideoita ja ratkaisuja, mutta ne eivät sido kaavasuunnittelua.
Kaavatyö sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan 2015-2018.

Lainvoima

Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava astuu voimaan 18.1.2018.

Kuulutus lainvoimasta 18.1.2018 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)

Rakentamistapaohje (pdf)

 

Hyväksymisvaihe

Sipoon valtuusto on päätöksellään 13.11.2017 § 106 hyväksynyt Kylävuorentien omakotitonttien asemakaavan. Asemakaavan hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 21.11.2017 alkaen Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä.

Kuulutus hyväksymisestä 23.11.2017 (pdf)

Valtuuston pöytäkirjaote § 106 13.11.2017 (pdf)