N 45A Nickby skolcentrum

Ändring av detaljplan

Detaljplaneändringen är objekt nr N 45A i Sibbo kommuns planläggningsprogram för perioden 2017–2020. Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att genomföra bildningscentret Nickby Hjärta. Ändringen gäller kvarteren 2025 och 2026 samt små delar av parken på västra sidan. På samma gång ersätts cykel- och gångbanorna i söder med en gata.

Ändringsområdet ligger i Sibbo kommuns administrativa centrum Nickby, inom och i närheten av skolkvartersområdena. Stora Byvägen löper längs ändringsområdets östra kant, och i söder de nuvarande gatorna Elevstigen och Storkärrsstigen.

 

Lagakraft

Detaljplanen för Nickby skolcentrum träder i kraft.

Kungörelse om laga kraft 21.6.2018 (pdf)

 

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 23.4.2018 § 31 godkänt N45 A Detaljplaneändningen för Nickby skolcentrum.

Kungörelse om godkännande 2.5.2018 (pdf)

Protokollsutdrag (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf)