N 45A Nikkilän koulukeskus

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos on Sipoon kaavoitusohjelman 2017-2020 kohde nro N 45A. Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa Nikkilän sydämen sivistyskeskuksen toteuttaminen.  Samalla päivitetään liikenneverkko tukemaan koulua ja uutta suunnitteilla olevaa Nikkilän sydämen päiväkotia. Y-korttelialueen liikenneverkon kehittäminen osaksi Nikkilän keskustan verkkoa on tärkeä, koko taajaman liikenteen toimintaa parantava tavoite. Alueen eteläpuoleiset kevyen liikenteen väylät korvataan myös asemakaavan muutoksessa kadulla.

Kaavamuutosalue sijaitsee Sipoon hallinnollisessa keskustassa Nikkilässä, keskustan koulukorttelialueiden sisällä ja tuntumassa. Iso Kylätie on muutosalueen itäreunalla, eteläreunalla on nyk. Oppilaanpolku ja Suursuonpolku. Muutos koskee kortteleita 2025 ja 2026 sekä vähäistä osaa länsipuolen puistosta.

 

Voimaantulo

N 45 A Nikkilän koulukeskuksen asemakaava on lainvoimainen.

Kuulutus lainvoimasta 21.6.2018 (pdf)

 

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 23.4.2018 § 31 hyväksynyt N45 A Nikkilän koulukeskuksen asemakaavamuutoksen.

Kuulutus hyväksymisestä 2.5.2018 (pdf)

Ote pöytäkirjasta § 31 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)

Asemakaavan selostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)