N 44 SR-Rauta-kvarteret

Ändring av detaljplan

Syftet med detaljplaneändringen är att effektivera byggandet i kvarteret i Nickby centrum, med metoder som är lämpliga för tätortsbilden. Planen möjliggör byggande av bostadsvåningshus i högst fem våningar. I samband med planarbetet undersöks möjligheten att placera affärsutrymmen i samband med boendet längs Stora Byvägen. På området byggs högst 9 000 m²-vy nya bostäder, vilket motsvarar ca 150-180 nya invånare.

Detaljplaneändringen gäller kvartersområdet för radhus (AR) samt kvartersområdet för affärsbyggnader (AL) i kvarteret 1014. Planeringsområdet gränsar norr till Pensionärsstigen, i öster till Stora Byvägen, i väster till Svärdfältsstigen och i söder till Mixvägen.

 

Laga kraft

Detaljplanen träder i kraft 29.10.2015.

Kungörelse 29.10.2015 (pdf)

Godkännade

Fullmäktige godkände detaljplanen 7.9.2015. Protokollet över beslutet om godkännande av detaljplanen finns framlagt fr.o.m. 15.9.2015 i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby.

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen 25.8.2015 § 166.

Kungörelse 10.9.2015

 

Detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilaga 1 PDB  (pdf)
Beskrivningens bilagor 2-5 (pdf)
Beskrivningens bilaga 6 Illustration Del 1 (pdf)
Beskrivningens bilaga 6 Illustration Del 2 (pdf)

Landskapsbild s. 1-7  (pdf)
Landskapsbild s. 8-14 (pdf)
Landskapsbild s. 15-21 (pdf)

Utredning om reparation  (pdf)