N 44 SR-Raudan kortteli

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena tehostaa Nikkilän keskustassa sijaitsevan korttelin rakentamista taajamakuvallisesti soveltuvin keinoin. Kaavalla mahdollistetaan enintään viisikerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminen. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa asumisen ohella liiketiloja Ison Kylätien varrelle. Uutta asuinrakentamista sijoitetaan alueelle enintään noin 9 000 kerrosneliötä, joka vastaan noin 150-180 uutta asukasta.

Asemakaavan muutos koskee rivitalojen korttelialuetta AR sekä liikerakennusten korttelialuetta AL, korttelissa 1014. Alue rajautuu pohjoisessa Eläkeläispolkuun, idässä Iso Kylätiehen, lännessä Svärdfältinpolkuun ja etelässä Mixintiehen.

 

Voimaantulo

SR-raudan asemakaava astui voimaan 29.10.2015

Kuulutus 29.10.2015

Hyväksyminen

Valtuusto hyväksyi asemakaavan 7.9.2015. Asemakaavan hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja, oli nähtävänä 15.9.2015 alkaen Kuntalassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä.

Kuulutus 10.9.2015

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan 25.8.2015 § 166

Asemakaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liite 1 OAS (pdf)
Selostuksen liitteet 2-5 (pdf)
Selostuksen liite 6 Havainnekuvat Osa 1 (pdf)
Selostuksen liite 6 Havainnekuvat Osa 2 (pdf)

Maisemakuva s. 1-7 (pdf)
Maisemakuva s. 8-14 (pdf)
Maisemakuva s. 15-21 (pdf)

Selvitys korjauksesta (pdf)