N 41 Detaljplaneändring för Skillnaden

Ändring av detaljplan

Detaljplaneändringen för Skillnaden gäller kvarter 2009 på detaljplaneområdet för Nickby centrum, delar av gatuområden på Stora Byvägen och Nybrovägen, och hela gatuområdet på Lötensgränd.

Laga kraft

Detaljplanen trädde i kraft 13.8.2015

Kungörelse om laga kraft 13.8.2015 (pdf)

Godkännande

Kommunstyrelsen godkände detaljplaneändringen 2.6.2015 § 142.
Kungörelse om godkännande 11.6.2015 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)

Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Blankett för uppföljning av detaljplanen (pdf)