N 37 Sibbo hälsocentral och gamla kommunalhuset

Detaljplaneändring

Detaljplaneändringen omfattar hälsocentralens kvartersområde i kvarter 1018 i byn Nickby. Med detaljplaneändringen möjliggörs utvidgningen av Sibbo hälsocentral och effektivering av parkeringen.

Godkännandet och ikraftträdandet av detaljplaneändringen upphäver detaljplanen som fastställdes för området 1.2.1977.

Kommunstyrelsen i Sibbo godkände detaljplaneändringen 30.3.2010. Beslutet vann laga kraft 27.5.2010.

Detaljplanekarta, beteckningar och bestämmelser, pdf
Detaljplaneändringens beskrivning, pdf
Beskrivningens bilagor, pdf