N 37 Sipoon terveyskeskus ja vanha kunnantalo

Asemakaavan muutos

Kaavamuutos koskee terveyskeskuksen korttelialuetta korttelissa 1018 Nikkilän kylässä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan Sipoon terveyskeskuksen laajennus ja pysäköinnin tehostaminen.

Kaavamuutoksen hyväksyminen ja voimaan tulo lakkauttavat 1.2.1977 vahvistetun asemakaavan alueella.

 

Sipoon kunnanhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 30.3.2010. Päätös sai lainvoiman 27.5.2010.

Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset, pdf
Asemakaavamuutoksen selostus, pdf
Asemakaavaselostuksen liitteet, pdf