Ändring av detaljplan

Detaljplaneändringen omfattar området för allmän parkering, LP-områdesreserveringen, vid Stora Byvägen 10 i Nickby tätort.

Målet med detaljplaneändringen är att ändra LP-områdesreserveringen som hindrar byggnadens underhåll och möjliggöra användningen och utbyggandet av den nuvarande bostadsbyggnaden.

Godkännandet och ikraftträdandet av detaljplaneändringen upphäver detaljplanen som fastställdes för området 20.12.1972.

Kommunstyrelsen i Sibbo godkände detaljplaneändringen 30.3.2010. Planen vann laga kraft 27.5.2010.
Kungörelse om godkännande (pdf)
Kungörelse om laga kraft (pdf)

Detaljplanekarta, beteckningar och bestämmelser (pdf)
Detaljplaneändringens beskrivning (pdf)