N 36 LP -kortteli

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee yleisen pysäköintiin osoitettua LP-aluetta osoitteessa Iso Kylätie 10 Nikkilän taajamassa.

Asemakaavan muutoksen perustavoite on poistaa rakennuksen kunnossapitoa haittaava pysäköintialueen merkintä ja saattaa se vastaamaan asuinkäytön nykyisiä tarpeita ja mahdollistaa täydennysrakentaminen.

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen ja voimaantulo kumoaa alueelle 20.12.1972 vahvistetun asemakaavan.