M 4 Massby värmecentral

Detaljplaneändring

Det ca 1,5 ha stora planändringsområdet ligger i Sibbo och gäller fastigheten 753-419-3-29. Intill planeringsområdet finns Arla Ab:s regionkontor och Sibbo mejeri. Genom detaljplaneändringen möjliggörs Kervo Energi Ab:s plan att flytta Söderkulla naturgasdrivna värmecentral från den nuvarande platsen intill Nya Borgåvägen till Massbyområdet. På området finns redan Kervo Energis elstation.