M 4 Massbyn lämpökeskus

Asemakaavan muutos

Noin 1,5 ha asemakaavan muutosalue sijaitsee Sipoossa kiinteistöllä 753-419-3-29. Suunnittelualueen vieressä sijaitsee Arla Oyn aluetoimisto ja Sipoon meijeri. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Keravan Energia Oy:n suunnittelema Söderkullan maakaasukäyttöisen lämpökeskuksen siirto Uuden Porvoontien varresta Massbyn alueelle. Alueella toimii jo Keravan Energian sähköasema.

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö, Sipoon kunta
puh. 050 409 3957, etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Eveliina Könttä, kaavoitusarkkitehti, Ramboll Oy
puh. 040 630 0480, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Niina Ahlfors, yksikön päällikkö, Ramboll Oy
puh. 040 176 8252, etunimi.sukunimi@ramboll.fi.

Voimaantulo

Asemakaava astuu voimaan 17.6.2021
M4 Kuulutus lainvoimasta (pdf)

Hyväksymisvaihe

Valtuusto on päätöksellään 26.4.2021 § 37 hyväksynyt M4 Massbyn lämpökeskuksen
asemakaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 4. toukokuuta 2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Ote pöytäkirjasta ja muutoksenhakuohje (pdf)

Kuulutus hyväksymisestä 6.5.2021 (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto:

Asemakaava (pdf)
Asemakaavan selostus (pdf)

Selostuksen liitteet:

  1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
  2. Luontoselvitys (pdf)
  3. Hulevesiselvitys (pdf)
  4. Havainnekuvat (pdf)
  5. Voimassa oleva / poistuva asemakaava (pdf)
  6. Seurantalomake (pdf)
  7. Vastineet ehdotusvaiheen muistutuksiin ja lausuntoihin (pdf)

Aiemmat käsittelyvaiheet

Ehdotusvaihe

Asemakaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä 16.5 – 17.6.2019.

M 4 Kuulutus 16.5.2019 (pdf)

M 4 Asemakaavakartta, ehdotus (pdf)

M 4 Asemakaavan selostus, ehdotus (pdf)

Selostuksen liitteet:
1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma (pdf)
2 Luontoselvitys (pdf)
3 Hulevesiselvitys (pdf)
4 Havainnekuvat (pdf)
5 Voimassa oleva / poistuva asemakaava (pdf)
6 Seurantalomake (pdf)

Kunnanhallituksen päätös Pöytäkirja 27.11.2018/Pykälä 305 (pdf)

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 23.8. – 24.9.2018 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä (Iso Kylätie 18, Nikkilä) viraston aukioloaikana sekä Söderkullan kirjastossa, (Amiraalintie 2, Söderkulla).

Kuulutus vireilletuolosta 23.8.2018 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)