M 4 Massbyn lämpökeskus

Asemakaavan muutos

Noin 1,5 ha asemakaavan muutosalue sijaitsee Sipoossa kiinteistöllä 753-419-3-29. Suunnittelualueen vieressä sijaitsee Arla Oyn aluetoimisto ja Sipoon meijeri. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Keravan Energia Oy:n suunnittelema Söderkullan maakaasukäyttöisen lämpökeskuksen siirto Uuden Porvoontien varresta Massbyn alueelle. Alueella toimii jo Keravan Energian sähköasema.