K 9 Söderkulla företagsområde

Ändring av detaljplan

Avsikten är att ändra linjeringen av Tarapottsgränden och formen på KTY-tomt 8 i kvarter 102 för att bättre emotse företagarens behov. Byggrätten ändras inte genom planändringen. Genom att ändra tomteffektiviteten bibehålls byggrätten även om tomternas form ändrar. Därför kan planändringen anses vara ringa till sina verkningar.

Lagakraft

Detaljplan har vunnit laga kraft 21.5.2019
K9_Kungörelse 21.5.2019 (pdf)

Godkännande

Markanvändningssektion har godkänt  1.4.2019 § 36 ändringen av detaljplan för  K 9 Söderkulla företagsområde.

K 9 Kungörelse 11.4.2019 (pdf)
K 9_Protokollsutdrag (pdf)

Planmaterial:

K 9 Plankarta (pdf)

K 9 Planbeskrivning (pdf)
K 9 Planbeskrivningens bilagor (pdf)