K 9 Söderkullan yritysalue

Asemakaavan muutos

Tämän kaavatyön tavoitteena on muuttaa Tarapotinkujan linjausta ja korttelin 102 KTY-2 tontin 8 muotoa yrittäjän toiveita paremmin huomioivaksi. Rakennusoikeus ei kaavamuutoksella muutu, tonttitehokkuuksia muuttamalla se säilyy vaikka tonttien muoto muuttuu. Tästä syystä kaavamuutos on vähäinen.

Voimaantulo

Asemakaava astuu voimaan 21.5.2019
K9_Kuulutus voimaantulosta 21.5.2019 (pdf)

Hyväksyminen

Maankäyttöjaosto on päätöksellään 1.4.2019 § 36 hyväksynyt K 9 Söderkullan yritysalueen asemakaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 9 huhtikuuta 2019 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

K 9 Kuulutus 11.4.2019 (pdf)
K 9_Ote pöytäkirjasta (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto

K 9 Asemakaavakartta (pdf)
K 9 Selostus (pdf)
K 9 Selostuksen liitteet (pdf)