Detaljplan och detaljplaneändring

Avsikten med detaljplaneändringen är att göra det möjligt för kommunen att bygga en lätt trafikled intill Eriksnäsvägen. Genom detaljplanen ändras Eriksnäsvägen till gatuområde på sträckan
från Sandbackavägens gatuanslutning till Sibbovikens båthamn. Ingen byggrätt anvisas i planen.

Laga kraft

E3 Eriksnäsvägens detaljplan trädde i kraft 20.7.2017.

E_3_Kungörelse 20.7.2017 (pdf)

Godkännande

Kommunstyrelsen har godkänt  30.5.2017 §122  E3 Eriksnäsvägens detaljplan och detaljplaneändringen.

 

E 3_Kungörelse 8.6.2017 (pdf)

Protokollsutdrag och besvärsanvisning (pdf)

E 3_Responsrapport (pdf)

Godkänt planmaterial (pdf):
E 3 Detaljplanekarta
E 3 Planbeskrivning

 

Planbeskrivningens bilagor:

1. E 3 program för deltagande och bedömning
2. E 3 Markägokarta
3. E 3 Gällande/utgående detaljplan
4. E 3 Förminskning av plankartan
5. E 3 Beteckningar och bestämmelser i detaljplan
6. E 3 Detaljplanens uppföljningsblankett