E 3 Eriksnäsintie

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan on tavoitteena mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen Eriksnäsintien varteen kunnan toimesta. Asemakaavan myötä Eriksnäsintie muuttu katualueeksi, alkaen Hiekkamäentien katuliittymästä ja päättyen venesatamaan Sipoonlahden rannalle. Kaavaan ei sisälly rakennusoikeutta.

Lainvoima

E3 Eriksnäsintien asemakaava tulee voimaan 20.7.2017.

E_3_Lainvoimakuulutus 20.7.2017 (pdf)

Hyväksyminen

Kunnanhallitus on päätöksellään 30.5.2017 §122 hyväksynyt E3 Eriksnäsintien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 7. kesäkuuta 2017 alkaen Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalassa.

E 3_Kuulutus 8.6.2017 (pdf)

Ote pöytäkirjasta ja valitusosoitus (pdf)

E 3_Asemakaavan vastineraportti (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto (pdf):
E 3 Asemakaavakartta
E 3 Asemakaavan selostus

Selostuksen liitteet (pdf):

1. E 3 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. E 3 Maanomistuskartta
3. E 3 voimassa/poistuva asemakaava
4. E 3 asemakaavakartan pienennös
5. E 3 merkinnät ja määräykset
6. E 3 asemakaavan seurantalomake