Detaljplan och detalplaneändring

Detaljplaneändringen i Östersundom by, i Storören. Storörens detaljplaneändring och detaljplan omfattar strand- och småbåtshamnområdet gränsad av Nya Borgåvägen.

Målet är att med förändringen av detaljplanen skapa möjligheter att bygga bostäder och verksamhetsutrymmen samt utveckla hamnens merkantilfunktioner på området.

Kungörelse
B13 Godkännade av detaljplanen, pdf

Plankarta, planbeskrivning och-beteckningar
B13 Detaljplanekarta, pdf
B13_Detaljplanebeskrivning, pdf
B13 Beskrivningens bilagor, pdf

B13 Byggsättsanvisningar (pdf)