Asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Uuden Porvoontien tuntumassa, noin 1,5 km Söderkullasta länteen. Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa Joensuun kartanon tuntumaan sen toimintaa tukevien loma-asuntojen ja asuintonttien rakentaminen. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia palvelujen laajentamiseen alueella.

 

 

Tässä ollaan nyt

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos oli maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 31.3.2022 – 2.5.2022 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina, Söderkullan kirjastossa, (Amiraalintie 2, Söderkulla) ja kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tuli toimittaa kirjallisesti 2.5.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 31.3.2022 (pdf)

Asemakaavan luonnos (pdf)
Selostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Aikaisemmat vaiheet

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 17.2.2022 – 18.3.2022 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina, Söderkullan kirjastossa, (Amiraalintie 2, Söderkulla) ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tuli toimittaa kirjallisesti 18.3.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.
Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957 sekä kaavoittaja Jenny Hölttä puh. 046 921 4938, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

S30 vireillekuulutus 17.2.2022 (pdf)

S30 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.2.2022 (pdf)

Yhteyshenkilö

Eric Roselius, kaavoituspäällikkö
+358 40 153 1037