E6 Söderkulla räddningsstation

Detaljplan

Planeringsområdet ligger på södra sidan om Söderkulla centrum där Kalkstrandsvägen ansluter till Borgå motorväg. Syftet med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att bygga en räddningsstation.

Områdets totala areal är ca 3 ha. Planeringsområdet ägs av Sibbo kommun.

 

 

Vad händer nu

Startskedet

Detaljplanen kungörs anhängig 19.5.2023

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 19.5. – 20.6.2023 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi.
Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 20.6.2023, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

E6 kungörelse

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Kontaktpersoner

t.f. planläggningschef, planläggningsarktitekt Dennis Söderholm
tfn.  040 141 7043

planplanerare Henna Malinen
tfn. 040 530 2185

fornamn.efternamn@sibbo.fi