E6 Söderkulla räddningsstation

Detaljplan

Planeringsområdet ligger på södra sidan om Söderkulla centrum där Kalkstrandsvägen ansluter till Borgå motorväg. Syftet med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att bygga en räddningsstation.

Områdets totala areal är ca 3,6 ha. Planeringsområdet ägs i huvudsak av Sibbo kommun. Kalkstrandsvägen är en allmän väg som ägs av staten.

 

 

Vad händer nu

Beredningsskedet

Utkastet till detaljplan och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 13.6–19.8.2024 vid Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under infons öppettider. Man kan också bekanta sig med beredningsmaterialet på kommunens webbplats www.sibbo.fi/e6.

Eventuella åsikter om planutkastet ska lämnas in skriftligt senast 19.8.2024, per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi eller per post till adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Planläggaren är anträffbar i Söderkulla bibliotek 26.6. kl 15-18. Välkommen den tid som passar dig bäst!

Kungrörelse 13.6.2024 (pdf)

Beredningsskedets planmaterial

Plankarta och -bestämmelser (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor:

Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning (pdf)

Bilaga 2. Plankarta (pdf)

Bilaga 3. Planbeteckningar och -bestämmelser (pdf)

Bilaga 4: Blankett för uppföljning av detaljplanen (pdf)

Bilaga 5. Naturutredningar (pdf)

 

Tidigare behandlingsskeden

Startskedet

Detaljplanen kungörs anhängig 19.5.2023

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 19.5. – 20.6.2023 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi.
Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 20.6.2023, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

E6 kungörelse

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Kontaktpersoner

planläggningschef, Eric Roselius
tfn. 040 153 1037

planplanerare Henna Malinen
tfn. 040 530 2185

fornamn.efternamn@sibbo.fi