Rapportera invasiva arter

Med främmande arter avses arter som människan oavsiktligt eller avsiktligt har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. Invasiva främmande arter som sprider sig snabbt orsakar många olägenheter både för naturen och människor: invasiva främmande arter undantränger ursprungliga arter, försvårar pollinerares och fjärilars tillgång till näring samt försvårar rekreationsanvändningen av grönområden.

De vanligaste och mest kända invasiva främmande arterna i Finland är blomsterlupin, vresros, jättebalsamin och jättelokor som har spridit sig i naturen samt mördarsnigeln, som är känd om ett skadedjur i trädgården. Den lagstadgade skyldigheten att hantera risker orsakade av invasiva främmande arter berör också dessa invasiva främmande arter.

Bekämpning av invasiva främmande arter är på markägarens eller tomtinnehavarens ansvar. Kommunen bekämpar invasiva främmande arter på sina marker. Kommunen har centraliserat bekämpningsåtgärderna för de mest invasiva främmande arterna, eftersom kommunens resurser inte räcker till att själv till exempel bekämpa jättebalsamin eller lupin som har utspritt sig kraftigt.

Kommunen uppmuntrar invånare och föreningar att ordna bekämpningstalkon för invasiva främmande arter. Med hjälp av talkon kan vi tillsammans stoppa utspridningen av invasiva främmande arter och bevara naturens mångfald och trevnad.

Observerade invasiva främmande arter i Sibbo visas i den bifogade kartan. Observationer av invasiva främmande arter kan också tilläggas på egen hand med knappen ”Gör en observation” i övre delen av kartan.

Senast uppdaterad 13.06.2024