Vänorter

Sibbo kommun utövar olika former av vänortsverksamhet med sina fyra vänorter: Aurskog-Høland i Norge, Frederikssund i Danmark, Kumla i Sverige och Kuusalu i Estland.

Aurskog-Høland

Den norska vänortskommunen ligger ca 50 km öster om Oslo invid den norsksvenska gränsen. Aurskog-Høland är en glesbygdsbetonad kommun med vackra sjölandskap och flera mindre centra. I kommunen bor 16 331 personer (juni 2017). Se www.aurskog-holand.kommune.no.

Frederikssund

Sibbos danska vänort ligger ca 40 km nordväst om Köpenhamn. Antalet invånare uppgår till  45 183 personer (januari 2018). Frederikssund är känt för Vikingaspelen som uppförs varje sommar. Se www.frederikssund.dk.

Kumla

Kumla ligger mitt ute på Närkeslätten ca 200 km sydväst om Stockholm. Kumla kan uppvisa såväl stadsliknade tätortsområden som vidsträckta landsbygdsområden. Kommunen har 21 506 invånare (2017). Se www.kumla.se.

Kuusalu

Ca 40 km öster om Tallinn ligger Sibbos estniska vänort Kuusalu med en lång strandremsa längs Finska viken. Från Sibbo är det ca 65 km. I Kuusalu bor 6 597 invånare. Se www.kuusalu.ee.

Vänortssten

Föreningen Pohjola-Norden i Sibbo rf donerade en vänortssten till Sibbo kommun år 2000. Den nordiska vänortsstenen placerades i Segrisparken söder om Nickbyvägen invid ån i Nickby år 2001. Se Föreningen Pohjola-Norden i Sibbo rf.

För vänortsverksamhet beviljas inte längre skilt bidrag. Verksamheten beaktas vid beviljandet av projektbidrag och allmänna bidrag (fritidssektionens beslut § 86 4.11.2014).